Zobacz podkategorie
STURM FIX

Zabezpieczenie dachów stromych przed siłą ssącą wiatru.

SKUTKI BURZ

TYPOWYM OBRAZEM SZKÓD PO CIĘŻKIEJ BURZY...

OBLICZANIE WEDŁUG REGUŁ NIEMIECKIEGO ZWIĄZKU DEKARZY

INNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWBURZOWE

Dotychczas stosowanymi klamrami przeciwburzowymi były klamry boczno-zakładowe

Oba warianty nie zostały zaakceptowane na rynku poprzez wysokie nakłady materiału i pracy.
Poza tym przy Multiblockach brakuje zaufania co do trwałości statycznej części głownej z tworzywa sztucznego.

Szybko, trwale i przeciwburzowo

BADANIA

MONTAŻ

Umieść klamrę w zagłębieniu dachówki

 Przykręcić

 Przykryć następną dachówką.

Docisnąć dachówkę. Gotowe!

ZASTOSUJCIE